Warsztaty dla szkół

Gry robotów – nauka programowania dla dzieci z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Przyglądając się szacunkom Komisji Europejskiej, 54do 2020 roku na europejskim rynku pracy, może zabraknąć nawet 825 tys. specjalistów IT. Problem jest na tyle istotny, że próbą jego załagodzenia jest zapowiedziany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt zakładający wdrożenie nauki programowania w zakres nauczania już od szkoły podstawowej. Charakteryzując swój projekt MEN zauważa, że dzieci uczące się programowania, równocześnie kształtują umiejętność logicznego myślenia oraz precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, taka nauka sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów, a także buduje kompetencje niezbędne w pracy zespołowej – niezbędne w niemal każdym współczesnym zawodzie. Co więcej, umiejętności nabyte podczas nauki programowania, są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów. Jeśli chcemy zrozumieć otaczającą nas, współczesną rzeczywistość, wówczas niezbędna staje się widza o tym, jak dane urządzenie działa, jak zostało zaprogramowane i jak można to oprogramowanie zmodyfikować, aby lepiej nam służyło. W idei nauki programowania nie chodzi wyłącznie o wychowanie młodych informatyków, także, a może przede wszystkim, o wychowanie ludzi rozumiejących otaczający świat oraz świadomych, jak w takim świecie tworzyć, pracować i funkcjonować.

Korzyści dla Ucznia:

  • zna podstawy programowania w języku Scratch, umożliwiające dalsze rozwijanie umiejętności i samokształcenie w zakresie programowania;
  • nabywa wiedzę z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz działań kreatywnych w sposób atrakcyjny i przystępny.

Korzyści dla Nauczyciela i Szkoły:

  • możliwość obserwacji przez nauczyciela zajęć z programowania, co może wskazać kierunek w stworzeniu autorskiego programu nauczania programowania w danej szkole – zapowiedź MEN;
  • realizacja zalecenia MEN w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z programowania – współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Warsztaty dla uczniów klas IV – VI – do dyspozycji mają Państwo zajęcia pojedyncze oraz pakiety 3, 5, 8 lub 10 spotkań (2h lekcyjne każde).

Warsztaty dla uczniów klas I – III – do dyspozycji mają Państwo zajęcia pojedyncze (2h lekcyjne) oraz pakiet 3 spotkań (2h lekcyjne każde).

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w:

Pracowni Interakcji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., ul. Duńska 9, bud. DELTA.

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, budynek D-21 przy Placu Grunwaldzkim.

Więcej szczegółów TU lub pod numerem 71 798 56 03, 781 871 603.

Serdecznie zapraszamy!

kodowanie1

Fundacja Pro Mathematica
ul. Duńska 9, Wrocław
tel. 71 798 58 90
kom. 781 871 604, 781 871 603
e-mail: roboty@promath.pl